Doelstelling

De stichting heeft als doel het inzamelen van gelden waarmee financiŽle tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt , bestemd voor het creŽren van mogelijkheden om Australian Shepherd(s) te kunnen  herplaatsen wanneer de (huidige) eigenaar of diens erfgenamen daarin (tijdelijk) niet meer kan of kunnen voorzien.

 

Deze doelstelling ligt in het verlengde van het doel van de Australian Shepherd Club Nederland (ASCN) te Utrecht, zoals omschreven in haar statuten, in het bijzonder waar het gaat om het waken over de gezondheid en het welzijn van dit ras in Nederland.